toggle menu

Nicsin

Nicsin Breukelen BV is gespecialiseerd in betontechniek. In de buitendienst zijn zo’n 60 medewerkers actief die op talloze projecten worden ingezet.

Nicsin_01.jpg

Nicsin_02.jpg

Nicsin_03.jpg

Nicsin_04.jpg

Projectbeheer- en planningsapplicatie

Om het bedrijf slagvaardig te houden voor de toekomst, is het noodzakelijk gebleken om het traject van offerte–, planning–, uren- en materiaalregistratie te digitaliseren.Supershift heeft daarom een projectbeheer- en planningsapplicatie gerealiseerd. Hierdoor zijn de informatiestromen binnen de projecten van Nicsin gedigitaliseerd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. In de voorbereidingsfase zijn de informatiestromen in kaart gebracht. Op basis hiervan is een opzet voor de applicatie gemaakt in een Interactie Ontwerp.

De informatiestromen starten in de offertefase. In dit geval gaat Nicsin naar een toekomstige opdracht om de werkzaamheden op te nemen. In deze fase kun je eenvoudig een offerte aanmaken en bijlages toevoegen, zoals foto’s (die met de tablet of smartphone zijn gemaakt), klantgegevens, uitvoerdergegevens en beschrijvingen.

Zodra het project is geaccordeerd, kunnen de bijbehorende werkzaamheden worden gepland. Dit betekent dat in het planningsoverzicht het project en de taken selecteerbaar zijn om in te plannen. Deze kunnen naar een of meerdere personen of dagen worden gesleept.

De medewerker krijgt het project vervolgens op zijn planning te zien. Hij heeft zelf de verantwoordelijkheid om de planning te raadplegen en te zien welk project er die dag gepland staat. Uiteraard werkt dit ook op de telefoon door middel van een mobiele websiteversie.

De medewerker kan op ieder gewenst moment zijn uren en het verbruikte materiaal bijhouden in timesheets en (materiaal)boekingslijsten.

De timesheets en de materiaaloverzichten worden eenmaal per week ter goedkeuring aangeboden aan de directeur van Nicsin. Hij keurt de timesheets en materiaaloverzichten goed of af. Bij afkeuring wordt dit door het systeem gemeld aan de medewerker en wordt de desbetreffende taak opnieuw aangeboden. Bij goedkeuring worden diverse rapportages opgemaakt. Deze komen in een apart overzicht terecht, waar de directie van Nicsin ze kan inzien en versturen naar de belanghebbenden. Denk hierbij aan urenformulieren voor uitzendbureau’s en weeklijsten en mandagenregisters per project naar uitvoerders.

Interactie ontwerp

In het interactie ontwerp vertalen wij de wensen van de klant in een set van schermen. Hierin wordt de interactie van de gebruiker met de website, applicatie of app beschreven. Deze schermen zijn het uiteindelijke uitgangspunt voor de designer om de branding van de klant te verzorgen.

Grafische vormgeving

Het omzetten van het interactie ontwerp naar een grafisch ontwerp wat aansluit op de (bestaande) branding van de klant. De huidige designer moet vooral rekening houden met de verschillende viewports die tegenwoordig ondersteund moeten worden.

Front-end development

Hierbij staat het ontwikkelen van cross-device html5 templates centraal. Deze templates geven de gebruiker de mogelijkheid om interactief door het design heen te gaan. In de meeste gevallen is het een samenspel van html5, css3 en javascript. Veelgebruikte technieken zijn Sass, Angular en Grunt.

Back-end development

Over het algemeen bestaat de back-end uit drie onderdelen: de database, de server en de applicatie. De applicatie ontvangt gegevens uit de front-end en slaat deze op in een database, zodat deze op latere momenten opnieuw door de applicatie kunnen worden opgevraagd.

Andere projecten

Via onderstaande navigatie is het mogelijk om andere projecten van Supershift te bekijken. Wij nodigen iedereen uit om te bekijken waar Supershift nog meer in uitblinkt.

  • The Lobby
  • Verdieping 7
  • Lange Kleiweg 14
  • 2288 GK Rijswijk
  • The Netherlands
  • +31(0)15 21 21 602
  • info@supershift.nl
  • Postbus 468
  • 6800 AL Arnhem
  • The Netherlands